Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 25. 9. 2003 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke mestského úradu.

Dňa 17. 7. 2003 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke mestského úradu.

Mesto Považská Bystrica ponúka na predaj nehnuteľnosť - hotel FIM.

Dňa 29. 5. 2003 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke mestského úradu.

Výsledky hlasovania v referende o vstupe SR do EÚ v Považskej Bystrici.

Dňa 16. a 17. 5. sa uskutoční referendum o vstupe SR do EÚ.

Dňa 29. 4. 2003 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici s programom rokovania: rozdelenie dotácií z výdavkovej časti rozpočtu mesta na rok 2003


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka