Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 1. 1. 2001 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 211/200 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).

Mesto Považská Bystrica sa zúčastní v dňoch 11. 1. - 14. 1. 2001 ako spoluvystavovateľ so svojim družobným mestom Rožňov pod Radhoštěm na výstave REGIONTOUR 2001 na BVV v Brne.

Dňa 18. 1. 2001 sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici.

Primátor mesta Považská Bystrica pozýva občanov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať 25. 1. 2001 (štvrtok) o 9,00 h. v zasadačke MZ na Mestskom úrade v Považskej Bystrici.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka