Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


15. januára 2001:

Prednáška "ŽIVÁ VODA"

PX CENTRUM, Miestny odbor Únie vegetariánov a Združenie ŽIVOT A ZDRAVIE v Považskej Bystrici Vás pozývajú na prednášku pod názvom „Živá voda“ spojenú s kurzom racionálneho stravovania v pondelok 15. januára 2001 o 17,00 hod. v klubovni kina Mier.
Vstupné: 15,- Sk.


27. januára 2001:

„JEDNODŇOVÝ KURZ JOGY“

PX CENTRUM v Pov. Bystrici Vás pozýva na „JEDNODŇOVÝ KURZ JOGY“, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. januára 2001 od 9,00 – 14,00 hod. v budove PX CENTRA na sídl. SNP (oproti rešt. Junior). Lektor kurzu : Ing. Jindra Vaňková z Bratislavy.
Vstupné: 50,- Sk.


28. januára 2001:

NOVOROČNÝ KONCERT

Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM, Základná umelecká škola a Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Vás pozývajú naNOVOROČNÝ KONCERT, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 28. januára 2001 o 15,30 hod. v kine Mier.
Účinkujú : Dychový orchester a sólisti ZUŠ v Považskej Bystrici.
Vstup na koncert voľný.


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka