Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 13. a 14. septembra sa uskutoční VII. Považskobystrický jarmok, srdečne Vás pozývame na prehliadku tradičných umeleckých remesiel, jarmočných atrakcií, predajných stánkov a kultúrneho programu pred mestkým úradom.

Primátor Mesta Považská Bystrica v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zák. SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov určuje volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR konané 20. a 21. 9. 2002 v Považskej Bystrici.

Návrh zadania územného plánu mesta Považská Bystrica

Dňa 11. 7. 2002 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke MZ v budove mestského úradu.

Dňa 30. 5. 2002 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke MZ v budove mestského úradu.

Dňa 28. 3. 2002 o 9. hodine sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v zasadačke MZ v budove mestského úradu.

Mesto Považská Bystrica v súlade s uznesením MZ č. 20/2002-B2 z 28. 3. 2002 ponúka na predaj nehnuteľnosť vrátane hnuteľného majetku - Motel FIM a priľahlý pozemok.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka