Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

- Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
-
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Považskej Bystrici
-
Zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
-
VZN o zásadách uskutočňovania volebnej agitácie na území mesta Považská Bystrica.
- Informácie pre voliča
-
Do ktorého okrsku patrím ?


Určenie volebných okrskov a volebných miestností

    V súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zák. SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov určujem volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do NR SR konané 20. a 21. 9. 2002 v Považskej Bystrici nasledovne:

Číslo okrsku Názov okrsku Hlasovacia miestnosť
1. Strojárenská štvrť I. Klub dôchodcov, ul. Mládežnícka
2. Strojárenská štvrť II. Dom kultúry - výstavná miestnosť
3. Jelšové - Hliníky I. Budova býv. OV NF - zasadačka č.111
4. Jelšové - Hliníky II. ŤAPKA - Jelšové
5. STRED I. IV. ZŠ pri kostole
6. STRED II. Základná umelecká škola, ul. M.R. Štefánika
7. STRED III. IV. ZŠ pri kostole
8. ROZKVET I. VIII. ZŠ sídlisko Rozkvet
9. ROZKVET II. VIII. ZŠ sídlisko Rozkvet
10. ROZKVET III. VMČ Rozkvet, dom č. 2049/98
11. ROZKVET IV. V. ZŠ, ul. Partizánska
12. ROZKVET V. V. ZŠ, ul. Partizánska
13. LÁNY I. I. ZŠ pri nemocnici
14. LÁNY II. Centrum voľného času - zasadačka prízemie
15. LÁNY III. Centrum voľného času - zasadačka 1. poschodie
16. LÁNY IV. Kino Mier - výstavná sieň
17. LÁNY V. Kino Mier - predajňa Hrebenda
18. SNP I. PX CENTRUM SNP - budova býv. MsKS
19. SNP I. VI. ZŠ sídlisko SNP
20. SNP I. VI. ZŠ sídlisko SNP
21. HLINY I. PX CENTRUM SNP - budova býv. MsKS
22. HLINY II. VII. ZŠ sídlisko Hliny
23. HLINY III. VII. ZŠ sídlisko Hliny
24. Zemiansky Kvášov Dom kultúry
25. Milochov Základná škola
26. Orlové Kaštieľ Orlové - prízemie
27. Považské Podhradie Dom kultúry
28. Šebešťanová Dom kultúry
29. Podvažie Dom kultúry
30. Považská Teplá Dom kultúry
31. Podmanín Dom kultúry
32. Praznov Dom kultúry
33. Horný Moštenec Dom kultúry
34. Dolný Moštenec Dom kultúry
35. Nemocnica s poliklinikou Nemocnica s poliklinikou


V Považskej Bystrici 12. 8. 2002

Ing. Ľuboš Lackovič, v. r.
primátor mesta


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka