Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY

11. – 12. októbra 2003
Kino Mier

Výstava otvorená:
Sobota 11.10.2003: 16.00 – 20.00 h
Nedeľa 12.10.2003: 14.00 – 19.00 h

Exponáty treba priniesť 10.10. od 14.00 do 20.00 h a 11.10. od 8.00 do 10.00 h do kina Mier. Najkrajšie exponáty budú zaslané do Bojníc na súťaž “Jablko roka”.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM, ZO Slovenského zväzu
záhradkárov v Považskej Bystrici


BABIE LETO

12. októbra 2003
od 15.30 h
Kino Mier

Program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Účinkujú: Magda Paveleková, Gizka Oňová, Ján Valentík, Ján Halász

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM


CHOROBY TRÁVIACEHO SYSTÉMU

17. októbra 2003
od 16.30 h
Klubovňa kina Mier

Prednáška v rámci Klubu zdravia s lektorom MUDr. Igorom Bukovským z Bratislavy.

Vstupné: 20,- Sk

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Obč. združenie Život a zdravie


Autorská výstava obrazov Ivety Bednárovej

24.9. – 8.10. 2003
16,30 h
Výstavná miestnosť kina Mier v Považskej Bystrici

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka