Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


7. novembra 2001:

DROGY VERZUS ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Tvorivé dielne pre stredoškolskú mládež.
Organizátori : POS, PX CENTRUM, CVČ


5., 12. a 19. novembra 2001:

KURZ CHUDNUTIA A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Prednášky na témy:
Ako zmeniť svoje zvyky, Ochorenia a nadváha, Duševné zdravie a chudnutie
s ukážkou receptov zdravej výživy

klubovňa kina Mier
17,00 h.
vstupné: 15,-Sk

Organizátor: PX Centrum


16. novembra 2001:

KONCERT

MAGIC ROUTE, ASCENSE, MR. LEE

v Kine Mier
20,00 h.
vstupné: 30,- Sk

Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX Centrum


25. novembra 2001:

BYSTRICKÁ PODKOVA

Finále regionálnej súťaže detskej populárnej piesne

v Kine Mier
15,30 h.
vstupné : 20,- Sk

Organizátor: PX Centrum


. AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka