Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zák.SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje volebné obvody a počet poslancov v nich pre komunálne voľby konané 6. a 7. 12. 2002 v Považskej Bystrici.

Dňa 26. 9. 2002 o 9. hodine sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v Dome kultúry v Milochove.

Výsledky volieb do NR SR v Považskej Bystrici


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka