Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 1. 1. 2001 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 211/200 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).


MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA

pozýva občanov

na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na
životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z. z.
,,Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer"

1. marca 2001
16,00 hod.
KINO MIER


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka