Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 1. 3. 2001 o 10,00 h sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici. Program rokovania: stanovisko Mesta Považská Bystrica k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. ,,Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer"

Dňa 1. 3. 2001 o 16,00 h sa v kine MIER uskutočnilo verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z. z. ,,Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer"

Mesto Považská Bystrica sa zúčastnilo v dňoch 15. 3. - 18. 3. 2001 ako vystavovateľ na X. ročníku medzinárodného turistického veletrhu EXPOTOUR Slovakia 2001 v Žiline.

Dňa 22. 3. 2001 sa uskutočnilo zasadnutie Mestskej rady v Považskej Bystrici.

Primátor mesta Považská Bystrica pozýva občanov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, ktoré sa bude konať 29. 3. 2001 (štvrtok) o 9,00 h. v zasadačke MZ na Mestskom úrade v Považskej Bystrici.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka