Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


2. - 22. marca 2002:

VÝSTAVA OBRAZOV
Ivety Bednárovej

PX CENTRUM Vás pozýva na autorskú výstavu obrazov Ivety Bednárovej “Výber z tvorby”,
spojenú s predajom, ktorá sa koná v dňoch 1.- 22.3.2002 vo výstavnej miestnosti kina MIER,
otvorená Po-Pi 10,00 - 18,00 h, So-Ne 16,00 - 20,00 h.


5. marca - 8. apríla 2002:

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

vestibul kina MIER
Výstava fotografií Fotoklubu FÉNIX
Považské osvetové stredisko,PX CENTRUM a Fotoklub FÉNIX
Vás pozývajú na výstavu foto-grafií inštalovanú vo vestibule kina MIER.


11. marca 2002:

DIVADELNÝ MAREC

9,00 a 11,00 h
Kino MIER
predstavenia pre MŠ a ZŠ

Mesto Považská Bystrica a PX CENTRUM pripravili pre deti MŠ a žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ divadelné predstavenia 11.marca 2002 o 9,00 h a 11,00 h v kine MIER. Predstaví sa jediná profesionálna scéna pre deti a mládež na Slovensku Spišské divadlo s hrou Petra Cibulu Roz-právky z klobúka uja Andersena v réžií Františka Držíka. Dve svetoznáme rozprávky H. Ch. Andersena “Ihla na šitie” a “Cisárové nové šaty” stvárnili tvorcovia divadla ako kombináciu čierneho a činoherného divadla.

Vstupné: 20,- Sk


11. marca 2002:

ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠKA

17,00 h
klubovňa kina MIER
KLUB ZDRAVIA

Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Obč. združenie Život a zdravie Považská Bystrica Vás pozýva na zdravotnú prednášku v rámci KLUBU ZDRAVIA na tému :“Osteoporóza alebo Ako nemať krehké kosti” dňa 11.3.2002 o 17,00 h v klubovni kina MIER. Lektorom je MUDr. Ľ.Blizniak zo Žiliny.

Vstupné: 20,- Sk


22. marca 2002:

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO

8,00 h
kino MIER

Považské osvetové stredisko, Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Okresný úrad - odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry v Považskej Bystrici pripravili dňa 22.3.2002 od 8,00 h v  kine MIER regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramat. tvorivosti – detských činoherných, bábkarských, hudobno-dramatických súborov a sólistov pod názvom Rozprávkové javisko. Víťaz postúpi na krajskú súťažnú prehliadku Rozprávkové javisko,ktorá sa uskutoční 16.4. 2002 v Dome kultúry v Púchove.

Vstupné:5,- Sk .


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka