Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


ODBORNÁ PREDNÁŠKA
“NOVÉ TRENDY V PESTOVANÍ OVOCNÝCH STROMOV”

1. 3. 2003
9,30 h
Kino Mier

Organizátori: Slovenský zväz záhradkárov v Pov.Bystrici a PX CENTRUM


FAŠIANGY V MESTE

Pásmo fašiangových zvykov v podaní DH Považanka a masiek z Praznova.
Nebude chýbať fašiangové občerstvenie.

4. 3. 2003
14,00 h
na sídl.SNP (pred Reštauráciou Junior)

14,30 h
na sídl.Lány (námestie)

15,00 h
na sídl.Rozkvet (Hermes)

16,00 h
pred Mestským úradom

Organizátori: Mesto Považská Bystrica a PX CENTRUM


“MAĽOVANÉ NA SKLE”
ZUZANA VAŇOUSOVÁ S DCÉROU EVOU RUSNÁKOVOU

7. - 22. 3. 2003
Výstavná miestnosť kina Mier

Po-Pi: 08,00 –16,00 h, 18,00 – 20,00 h
So-Ne: 17,00 – 20,00 h

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 7. 3. 2003 o 16,00 h.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Považské osvetové stredisko


ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠKA KLUBU ZDRAVIA
“PESTOVANIE LIEČIVÝCH BYLINIEK”

Lektorka: Zuzana Homolová z Levoče

24. 3. 2003
16,30 h
klubovňa kina Mier

Vstupné: 30,- Sk

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Združenie občanov Život a zdravie


 ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

28. 3. 2003
kino Mier

Organizátori: Považské osvetové stredisko, OÚ – OŠMaTK, Mesto Považská Bystrica
a PX CENTRUM


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka