Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 29. 3. 2001 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici, na ktorom bol okrem iného schválený rozpočet mesta pre rok 2001

Dňa 14. 4. 2001 nadobudlo účinnosť VZN - Požiarny poriadok mesta Považská Bystrica schválené na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka