Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


1. - 3. júna2001:

DEŇ DETÍ V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Deň detí na pobočkách – zábavné popoludnia
KD: Pov.Teplá,
Pov.Podhradie,
Zem.Kvášov,
Podvažie,
Šebešťanová,
Horný Moštenec,
Orlové,
Milochov,
Podmanín,
Praznov,
Dolný Moštenec
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM , VMČ


3. júna 2001:

VEĽKÝ DETSKÝ JUNIÁLES

Hudobno zábavné popoludnie pre deti pri príležitosti MDD
Účinkujú: dievč.skupina TWEENS ,
detské divadelné predstavenie ZUŠ I.W.K., Gabika Poliaková,
detské domáce súbory (mažoretky, tan.skupiny KTU-B7, VOGUE,
to najlepšie playback show a diskotancov, detskí.kúzelníci, Bublinky ...)
3. 6. 2001 o 15.OO hod.
pred kinom Mier
Organizátor: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM, CVČ


9. júna 2001:

DETSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ NA ROZKVETE

Detský športový deň na Rozkvete - športový areál na sídl. Rozkvet (nad poštou), ihrisko VIII.ZŠ
Program : 9.00 - 9.30 hod. prezentácia
                                                                  9.30 – 12.00 hod. cyklotrial, streetbal, vybíjaná, prekážkový beh
                                     12.00 hod. - slávnostné vyhlásenie výsledkov
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM , VMČ Rozkvet


15. - 17. júna 2001:

,,OTVÁRA SA LETU BRÁNA"

Netradičný festival folklóru v meste Považská Bystrica
15. – 17. 6. 2001 pred kinom Mier, CMZ a pred MÚ
Organizátor: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM


29. júna 2001:

SLOVENSKÝ DEŇ BEZ MÄSA

Celodenné podujatie spojené s ochutnávkou vegetariánskych špecialít
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM, Občianske združenie Život a zdravie, POS,


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka