Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


GABRIELA VEREŠOVÁ “KERAMIKA, ANTIKOR, TAPISÉRIA”

1. - 7. júna 2002
Po-Pi 10,00 - 20,00 h
So-Ne 16,00 - 20,00 h

výstavná miestnosť kina MIER


Výstava fotografií Ing.Miroslava Chebena a Vladimíry Chebenovej - Dúbravovej

1. - 30. júna 2002,
kino MIER


VEĽKÝ DETSKÝ JUNIÁLES

2. júna 2002
15,00 h
pred kinom MIER

Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Centrum voľného času Považská Bystrica pripra-vili pre deti pri príležitosti MDD kultúrny program, v ktorom sa predstavia: Petra Jurinová s tanečnou skupinou,sólisti a súbory ZUŠ v Považskej Bystrici (Melódia a TIP-TOP)a Súkromnej ZUŠ v Považskej Bystrici, víťazi súťaží playback show a diskotancov, detskí kúzelníci. Pripravené sú: zábavné súťaže pre deti “Ulička dobrodružstiev”, detské atrakcie, tombola o hodnotné ceny a veľká detská diskotéka.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v kine MIER.


DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

5. júna 2002
8,30 h
kino MIER

Mesto Považská Bystrica,PX CENTRUM,SEV Poniklec SZOPK Považská Bystrica, OÚ životného prostredia a ZO SZOPK pri SEV Poniklec Považská Bystrica organizujú pri príleži-tosti Dňa životného prostredia prírodovedno vedomostnú súťaž: “Človek súčasť prírody, životné prostredie súčasť človeka” pre žiakov 9. ročníka ZŠ a študentov 1. a 2.ročníkov stred-ných škôl a SOU miest Považská Bystrica a Púchov.


FESTIVAL FOLKLÓRU “OTVÁRA SA LETU BRÁNA”

14. – 16. júna 2002

Mesto Považská Bystrica a PX CENTRUM – Mestské folklórne štúdio Považská Bystrica pod záštitou primátora mesta Považská Bystrica Ing. Ľuboša Lackoviča pripravili v dňoch 14.– 16. júna festival folklóru “OTVÁRA SA LETU BRÁNA”, ktorým sa začína Kultúrne leto 2002 v meste Považská Bystrica.


Piatok 14. júna 2002
09,00 h
pred MsÚ


Rozkvitli nám púpavienky

prehliadka folklórnych pásiem MŠ a ZŠ mesta pred mestským úradom.
Garant: Okresný úrad – odbor školstva,mládeže a telesnej výchovy

15,30 h
pred MsÚ

Otvorenie brány festivalu

17,00 h
kino MIER

Čarohranie


otvorenie výstavy výrobkov z textílií Mgr.art.Zuzany Pekarovej a Barbory Šujanskej z Pov.Bystrice
(prezentácia vlastnej tvorby)

18,00 h
pred MsÚ

Party

netradičná módna prehliadka tvorby študentov ZUŠ I.W.Kráľa

19,00 h
pred MsÚ

Prejdzime sa hore, dole

celovečerný koncert MFŠ


Sobota 15. júna 2002

16,00 h
centrálna mestská zóna

Poďte deti na slniečko,poďte deti von

súťaže pre deti

18,30 h
pred MsÚ

Gitarovanie

prehliadka sólistov gitaristov a alternatívnej hudby, diskotéka pre všetkých-

19,00 h
v Kaštieli Orlové

Ján Ambróz z Telgártu, ľudová hudba Borievka, Pavol Šperka a FS Považan


Nedeľa 16. júna 2002

10,00 h

Vystúpenie súborov na sídliskách a v mestských častiach

11,00 h
na horskej chate Kohútka

Bezhraničné valašenie,

alebo zrušenie hranice medzi Valašským kráľovstvom a Slovenskom

15,00 h

Krojovaný sprievod účastníkov festivalu mestom Lánska, centrálna mestská zóna, mestský úrad

16,00 h

Patríme k sebe

záverečný program festivalu pred mestským úradom s prekvapením


DEŇ OTCOV

16.júna 2002
14,00 h
Manínska tiesňava (Horný kemp)

Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Stredisko enviromentálnej výchovy Poniklec pri SZOPK Poniklec pozývajú všetkých otcov s ratolesťami pri príležitosti Dňa otcov na zábavno – športový program, kde Vás čakajú súťaže o zaujímavé ceny, bohaté občerstvenie a kultúrny program. Srdečne Vás pozývame na podujatie v rámci Kultúrneho leta 2002.


FESTIVAL MAŽORETKOVÝCH SKUPÍN – II.ROČNÍK

23. júna 2002
14,00 h
Amfiteáter

Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Centrum voľného času Považská Bystrica pripravili v rámci Kultúrneho leta 2002 v poradí druhý ročník Festivalu mažoretkových skupín, na ktorom sa predstavia mažoretky z Poľska,Českej republiky i zástupkyne Slovenskej republiky – mažoretky z Považskej Bystrice, Žiliny, Púchova a Dubnice nad Váhom.

Súčasťou podujatia je promenáda mažoretkových skupín za doprovodu DH Strojár dopoludnia v centrálnej mestskej zóne.


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka