Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Dňa 31. 5. 2001 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici v kaštieli v Orlovom.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 31. 5. 2001 bol schválený doplnok VZN o parkovaní a státií na verejných komunikáciach a doplnok VZN o miestnych poplatkoch.
Dňa 15. 6. 2001 nadobudlo účinnosť nové VZN o systéme plateného parkovania v meste Považská Bystrica.
Dňa 19. 7. 2001 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka