Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


4. augusta 2001:

600.VÝROČIE OBCE MILOCHOV

Kultúrny program pri príležitosti okrúhleho výročia
prvej písomnej zmienky o obci Milochov
4. augusta 2001 od 14.00-4.00 hod. pred KD Milochov
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM,VMČ Milochov


5. augusta 2001:

PROMENÁDNY KONCERT DH LIESKOVANÉ

o 18.00 hod. pred MsÚ
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM


12. augusta 2001:

FOLKLÓRNY DEŇ V PRAZNOVE

o 16.00 hod. amfiteáter Praznov
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM, VMČ Praznov


19. augusta 2001:

HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI

Celodenný program
od 7.00-20.00 hod. sídlisko Rozkvet blok M
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM, VMČ Rozkvet


29. augusta 2001:

57.VÝROČIE SNP

Piatny akt kladenia vencov
o 15.30 hod. pamätník SNP
Organizátor: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM, OV Slov. zväz protifašist.bojovníkov


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka