Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


2.8.2003
HODOVÁ ZÁBAVA

Do tanca hrá Triumf - od 20,00 h v KD Milochov Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Milochov


3.8.2003
NEDEĽNÉ POPOLUDNIE V KAŠTIELI

Kultúrno - zábavný program, v ktorom vystúpi Skupina historických scén Locus z Bojníc a nebude chýbať country hudba v podaní hudobnej skupiny C. F. O. (Country Folk Oldes´) od 15,30 h v Kaštieli Orlové. Súčasťou podujatia je i krstenie nových prírastkov ZOO kútika a prehliadka výstavy Jany Krausovej Od kvapôčky ... – umelecká paličkovaná čipka. Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum a Vlastivedné múzeum Orlové


3.8.2003
KONCERT DH POVAŽANKA

Vystúpenie DH Považanka - od 15,00 h pred KD Podvažie Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX Centrum a VMČ Podvažie


3.8.2003
TANEČNÁ ZÁBAVA

Do tanca hrá BONITA - od 19,00 h v KD Podmanín

Organizátori : PX CENTRUM a VMČ Podmanín


10.8.2003
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI V PRAZNOVE

Folklórny deň v praznovskom amfiteátri - od 15,30 h sa predstavia: FS PRAZNOVANKA z Praznova, FS ZÁRIEČANKA zo Záriečia, FS ŽRNOVANKA z Hornej Marikovej, FS PODŽIARAN z  Papradna, FS SENIORPOVAŽAN, FS POVAŽAN a DH POVAŽANKA

Organizátori: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Praznov


15.8.2003
PROMENÁDNY KONCERT DH POVAŽANKA

Vystúpenie DH Považanka od 18,00 h na sídl. SNP (pred reštauráciou JUNIOR)

Organizátori: Mesto Považská Bystrica A PX Centrum


17.8.2003
HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 2003 – III. ROČNÍK

Celodenný spoločensko - kultúrny program pre obyvateľov sídliska Rozkvet:

07,30 – 10,00 h Dobré ráno, sídlisko (budíček DH Považanka v uliciach sídliska)

10,00 – 12,00 h Slávnostná svätá omša (Kaplnka sv. Heleny)

16,00 – 20,30 h Sídlisko Rozkvet hoduje (detské ihriská pod kaplnkou - bloky M)

16,00 – 16,15 h Hudobná skupina A koniec ....

16,15 – 16,30 h Hudobná skupina Spln

16,30 – 16,35 h Slávnostné otvorenie slávností

16,35 – 18,00 h Speváci z Považského Repete, imitátor Stanislav Vitáloš, speváci, tanečníci a absolventi Súkromnej ZUŠ manželov Kardošovcov

18,00 – 18,30 h DH Fatranka zo Žiliny

18,30 – 19,00 h Roztancované sídlisko s hudobnou skupinou X . T . G .

19,00 – 20,30 h Veľká detská diskotéka

Po celý deň sú pripravené pre deti rôzne atrakcie. Nebude chýbať občerstvenie.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Rozkvet


17. - 31. 8.2003
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ “ ROZKVET V DETAILOCH ”,

VÝSTAVA DETSKÝCH VÝTVARNÝCH PRÁC “ ROZKVET

V PREDSTAVÁCH DETÍ – AKO BY SOM ZMENIL ROZKVET ”

ocenené a najlepšie práce fotografickej súťaže, vyhlásenej v máji pre obyvateľov Považskej Bystrice
ocenené a najlepšie práce výtvarnej súťaže, vyhlásenej v apríli pre MŠ a ZŠ na sídlisku Rozkvet
Vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením sa uskutoční 16.8.2003 o 17,30 h. Výstava bude otvorená pre verejnosť v nedeľu 17.8.2003 od 10,00 do 20,00 h, v pondelok 18.8.2003 od 16,00 do 20,00 h. v miestnosti VMČ na ul. Československej armády 2049. V dňoch od 21.8. do 31. 8.2003 od 10,00 do 18,00 h bude výstava prebiehať v kine Mier.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Rozkvet


24. 8.2003
ŠPORTOVÝ DEŇ NA HLINÁCH

Športové popoludnie pre deti od 15,00 h v športovom areáli na Hlinách (smer Zemiansky Kvášov)

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Hliny


29. 8.2003
59. VÝROČIE SNP

Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku SNP v Považskej Bystrici od 15,30 h.

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Okresný úrad v Považskej Bystrici


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka