Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

PX CENTRUM Vás pozýva


4. august 2002
15
30 h
Kaštieľ Orlové

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE V KAŠTIELI

Kultúrno-zábavný program, v ktorom vystúpi Divadlo zo Stupného s divadelným predstavením Princezná Repka, Skupina historického šermu Corvus Arma – Havrani z Bratislavy, nebude chýbať country hudba a krstenie nových prírastkov ZOO kútika

Organizátori : Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a Vlastivedné múzeum Orlové


11. august 2002
16
00 h
Amfiteáter Praznov

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI V PRAZNOVE

Folklórny deň v Praznove, kde sa predstavia: Dedinská folklórna skupina Goral zo Suchej hory, Ženská spevácka skupina Manín z Považskej Teplej, Folklórna skupina Praznovanka z Praznova, Ľudová hudba Háj z Kostolca, DH Považanka

Organizátori: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Praznov


18. august 2002
7
30 h

HELENSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 2002

Celodenný spoločensko - kultúrny program pre obyvateľov sídliska Rozkvet:

730 - 1000 h
Dobré ráno,sídlisko

(budíček DH Považanka v uliciach sídliska)

1000 - 1200 h
Slávnostná hodová svätá omša
(Kaplnka sv.Heleny)

1500 - 2000 h
Sídlisko hoduje

(detské ihriská na Helenskej ulici pod kaplnkou, bloky M)

účinkujú: Dušan Grúň,Eva-Mária Uhríková, Helena Vrtichová, speváci a tanečníci Súkromnej ZUŠ, FS Bystričan, DH Považanka, nebude chýbať diskotéka a atrakcie pre deti

Organizátori: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Rozkvet


18. - 20. august 2002
sídl. Rozkvet 2049
(miestnosť VMČ)

Výstava fotografií fot. súťaže “Sídlisko Rozkvet 2002 objektívom fotoaparátu ” a výtvarných prác výtv. súťaže “Sídlisko Rozkvet očami detí 2002 ”

  • ocenené a najlepšie práce fotograf. súťaže, vyhlásenej v máji pre obyvateľov Pov.Bystrice

  • ocenené a najlepšie práce výtvarnej súťaže, vyhlásenej v júni pre MŠ a ZŠ na sídl.Rozkvet

  • Spomienka na Helenské hodové slávnosti 2001 (súbor fotografií)

  • Kalendárium podujatí na sídlisku Rozkvet 1999-2002 (súbor fotografií)

  • Výstava plagátov z podujatí na sídlisku a výstrižkov z regionálnych novín 1999-2002
    - Čo sa nám na sídlisku páči a čo nie (fotoseriál)

Vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením sa uskutoční 17.8.2002 o 17,30 h.
Výstava bude otvorená pre verejnosť
v nedeľu 18.8.2002 od 10,00 do 20,00 h,
v pondelok 19.8. a v utorok 20.8.2002 od 16,00 do 20,00 h
a od 22.8.2002 do 31.8.2002 bude pokračovať v kine Mier.

Organizátori: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Rozkvet


25. august 2002
16
00 h
DK Milochov

Hodová nedeľa

9,30 h – slávnostná hodová omša,
16,00 h – kultúrny program pri príležitosti osláv 20.výročia otvorenia KD v Milochove,
predstaví sa Ženská spevácka skupina Manín z Považ.Teplej a DH Medňanka

Organizátori: Mesto Považská Bystrica, PX CENTRUM a VMČ Milochov


29. august 2002
15
30 h
Pamätník SNP


58. VÝROČIE SNP

Pietny akt kladenia vencov

Organizátori: Mesto Pov.Bystrica, PX CENTRUM, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Okresný úrad v Pov.Bystrici


AEROBIC PRE VŠETKÝCH
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
utorok od 18,00 do 19,00 hod
štvrtok od 18,00 do 19,00 hod
Classic aerobic, body styling.
Prineste si podložky!
Vstupné : 15,- Sk


RELAXAČNOJOGOVÉ CVIČENIA
PX CENTRUM na sídl. SNP
pravidelne
pondelok od 19,00 - 20,00 hod
Vstupné : 15,- Sk


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka