Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Bystrický hrad
Postavený v 13. storočí je dnes ruinou. Najznámejší majitelia boli lúpežní rytieri Ján a Rafael Podmanickí. Hrad je dobre prístupný z obce Považské Podhradie, od kostola po žltej turistickej značke približne 20 minút, ponúka krásny výhľad do Vážskeho podolia.

Farský kostol Navštívenia Panny Márie - Považská Bystrica
História kostola siaha do 14. storočia, kedy ho dal postaviť pán Považskobystrického hradu a panstva Ján Podmanický. Bol postavený v gotickom slohu ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V roku 1913 - 1914 bola veža zastrešená cibuľovou konštrukciou barokového tvaru. K zásadnej prestavbe kostola na modernú trojloďovú stavbu s dvoma vežami sa pristúpilo v roku 1940. Z pôvodnej stavby zostalo zachované presbytérium, veža a severná časť obvodného muriva lode. Novodobé vitrážové okná sú vyhotovené podľa návrhu Vincenta a Viery Hložníkovcov z roku 1951. Vo vestibule kostola sú v stene zabudované epitafy - renesančný epitaf Rafaela Podmanického z roku 1558, neskororenesančné epitafy Žigmunda Balassu a jeho manželky kňažnej Alžbety Zborowskej z obdobia okolo roku 1620 so zlomkami karyatíd.

Kaplnka sv. Heleny v Považskej Bystrici
Na kopci nad mestom vo výške 391 m nad morom sa nachádza kaplnka sv. Heleny z roku 1728. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, za ktorým sa nachádza baroková veža. Kaplnka sa nachádza na modernom sídlisku Rozkvet, napriek tomu je romanticky obklopená lipami, z ktorých jedna má 250 rokov. Je ľahko prístupná z mesta MHD č. 10 a 11. Konajú sa tu pravidelné bohoslužby.

Vlastivedné múzeum v Orlovom
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sídli na prízemí Orlovského kaštieľa od roku 1984. Jeho zbernú oblasť tvorí údolie Váhu od Dubnice nad Váhom po Bytču so spádovými dolinami Strážovskej hornatiny, Bielych Karpát a Javorníkov. Múzeum má botanické, zoologické a etnografické zbierky, čo dovedna predstavuje viac ako 20 000 druhov predmetov. Expozícia archeológie dokumentuje vývin osídlenia regiónu v praveku a slovanského osídlenia až do zániku Veľkej Moravy. Národopisná expozícia obsahuje časti: poľnohospodárstvo, mliečna produkcia a salašníctvo, doplnkové zamestnania, ľud v živote a práci. Prírodovedná expozícia dokumentuje súčasný stav prírodných hodnôt považskobystrického regiónu v troch celkoch: geologickom, botanickom a zoologickom. Kaštieľ v Orlovom je v správe Považských strojární v Považskej Bystrici, v jeho priestoroch je inštalovaná aj expozícia dokumentujúca vznik a vývoj podniku. Súčasťou prehliadky múzea je návšteva kaplnky sv. Jána Nepomuckého, kde sa konajú pravidelné bohoslužby. Na poschodí kaštieľa je sprístupnená trvalá výstava CIVITAS BISTRICHIENIS, ktorá dokumentuje vznik a premeny mesta Považská Bystrica.

Kaštieľ v Orlovom
Počiatky histórie Orlovského kaštieľa sú úzko späté s dejinami Považskobystrického hradu. V roku 1612 dal syn Andreja Balašu, Žigmund postaviť v obci Orlové na terase za riekou Váh kaštieľ v renesančnom slohu. V roku 1616 vyhorel. V roku 1733 bol prestavaný v barokovom slohu a rozšírený. Arkádový dvor bol doplnený ústrednou fontánou s barokovými prvkami. Súčasťou interiéru je kaštieľna kaplnka sv. Jána Nepomuckého umiestnená dodnes v ľavom krídle, kde sa konajú pravidelné bohoslužby. Kaštieľ bol sprístupnený verejnosti 1. 5. 1984. V jeho prízemných priestoroch je umiestnené Považské múzeum vlastivedného typu, na poschodí sa nachádzajú reprezentačné priestory Považských strojární, a.s.. Okolo kaštieľa bol vybudovaný park.

Kostol sv. Michala Archaniela v Jasenici
Je to neskorobaroková jednoloďová stavba z roku 1781 postavená na mieste predchádzajúceho staršieho objektu.

Pamätná izba Petra Jilemnického - škola Kostolec
V škole, v údolí pod obcou Kostolec, učil v rokoch 1932 - 1936 spisovateľ Peter Jilemnický.V pamätnej izbe v podkroví školy je umiestnená stála expozícia, pripomínajúca jeho život a dielo. Na pamiatku pobytu P. Jilemnického v Kostolci poriadajú turisti z Považskej Teplej každoročne v apríli turistický pochod "Jilemnického jarná 25 - ka". Tento pochod je zapísaný aj v medzinárodnom turistickom kalendári IVV.

Kostol sv. Petra a Pavla
V obci Dolná Mariková bol v roku 1758 na mieste staršieho kostola postavený nový jednoloďový barokový kostol s predstavanou vežou. Pri kostole sa nachádza barokový kostol s predstavanou staršou zbarokizovanou vežou. Pri kostole sa nachádza baroková prícestná socha Panny Márie z roku 1759, znázorňujúca nepoškvrnené počatie.

Zrubová zvonica v Briestennom
V Strážovských vrchoch, na peknej cykloturistickej trase, v podhorskej obci Briestenné /20 km od Považskej Bystrice/ sa nachádzajú významné zvyšky svetskej zrubovej architektúry. Pozoruhodná je najmä zrubová zvonica z 19. storočia, ktorá je zaradená i do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Súľovský hrad
Známejším pojmom ako Súľovský hrad /15. storočie/ sú určite Súľovské skaly, medzi ktorými sú v skalnom meste jeho zrúcaniny. Na ťažšie prístupnom mieste sú už len posledné stopy stredovekej stavby. Hrad vzhľadom na svoju ťažko prístupnú polohu /567 m nad morom/ nemohol mať závažnejšiu obrannú úlohu a skôr sa uplatnil ako článok v signalizačnej sústave.

Mauzóleum Gabriela Baroša - Ilava - Klobušice
Na Klobušickom cintoríne, v majestátnej secesnej hrobke je pochovaný jeden z najvýznamnejších ministrov 19. storočia - minister železnice a neskôr obchodu Gabriel Baroš. Narodil sa 6. júna 1848 v Pružine, zomrel vo veku 44 rokov.

Kaštieľ - Lednické Rovne
Vznikol v 16. storočí v renesančnom slohu. V roku 1800 gróf Ján Gobert Aspremont dal vybudovať rozsiahly anglický park s plastikami, toho času najväčší v Trenčianskej župe. Kaštieľ bol v roku 1860 prefasádovaný v romantickom pojatí.

Kostol sv. Jána Nepomuckého - Lednica
Murovaný barokový jednoloďový kostol z polovice 18. storočia.

Hrad Lednica
Obranný hrad z 13. storočia, dnes ruina, je najneprístupnejším hradom na Slovensku. Náročný výstup, pekný výhľad na krajinu.

Slovenské sklárske múzeum
V priestoroch kaštieľa v Lednických Rovniach, v renovovanom sídle bývalých majiteľov sklárne Schreiberovcov je umiestnená expozícia Slovenského sklárskeho múzea. Je to špecializované múzeum so zameraním na sklársku výrobu na Slovensku. V súčasnosti múzeum eviduje 3 623 zbierkových predmetov. Múzeum poskytuje služby podľa želania v slovenčine alebo v šiestich cudzojazyčných mutáciách, audiovizuálny program so zameraním na proces výroby skla, premietanie videofilmov so sklárskou tématikou, predaj suvenírov. Slovenské sklárske múzeum poskytuje poradenskú službu, expozíciu už od založenia využívajú odborné školy z blízkeho okolia ako prostriedok názorného vyučovania.

Hrad Vršatec
Nad obcou Vršatské Podhradie sa nachádza ruina hradu Vršatec z 13. storočia. Je najvyššie položeným hradom na vápencovom brale na Slovensku. Dnes asfaltová cesta z obce umožňuje pohodlný prístup takmer k hradu. Spomedzi ruín sa otvára nádherný výhľad na celé Vážske podolie, Strážovské vrchy a Veľkú Fatru.

Románsky kostolík sv. Jána Krstiteľa v Sedmerovci-Pominovciach
Je to jedna z najstarších stavebných pamiatok na Slovensku. Je ľahko prístupný po poľnej ceste zo železničnej zastávky Sedmerovec na trase Trenčianska Teplá - Lednické Rovne.

Kaštieľ v Klobušiciach
V obci Klobušice /neďaleko Ilavy/ je klasicistický kaštieľ z obdobia okolo roku 1840. Spred neho je pekný výhľad na skupinu skál Vršatca západnej časti Ilavskej kotliny, na východ od kaštieľa je zachovaný anglický park prístupný priamo z hlavnej cesty. V súčasnosti tu sídli Slovenské národné múzeum v Bratislave.

Múzeum obchodu Ilava - Klobušice
Expozícia Múzea obchodu Bratislava je umiestnená v klasicistickom kaštieli v Klobušiciach pri Ilave. V expozícii je prezentovaný obchod v období Samovej a Veľkomoravskej ríše až po súčasnosť.
Modrotlačiarska dielňa rodiny Trnkovcov z Púchova
V Púchove sa nachádza jedna z výnimočných technických pamiatok na Slovensku - dodnes pracujúca modrotlačiarska dielňa rodiny Trnkovcov. Jej počiatky siahajú do roku 1899.

Hrad Košeca
Na skalnatom kopci medzi Veľkým a Malým Košeckým Podhradím sa nachádzajú pozostatky Košeckého hradu z 13. storočia. K už len nepatrným zvyškom hradu vedie z obce značkovaný chodník. Je tu krásny výhľad na Vápeč a Strážovské vrchy.

Mestské múzeum Ilava
26. júna 1993 bolo v Ilave otvorené Mestské múzeum sprístupňujúce širokej verejnosti exponáty dokumentujúce históriu mesta a ľudovú kultúru priľahlej oblasti. Bližšie informácie o múzeu získate na Mestskom úrade v Ilave.

Ilavský hrad
Vznikol pravdepodobne v 12. storočí na vyvýšenej vážskej terase, kde sa dnes rozkladá mesto Ilava. Hradný areál bol niekoľkokrát prebudovaný a slúžil ako hrad, kostol, kláštor, krajinárska trestnica. Bývalý kláštorný, neskôr farský kostol slúži dodnes svojmu účelu, hradný komplex slúži ako nápravnovýchovné zariadenie.

 


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka