Mesto Povazska Bystrica


PX Centrum
Súbory a umelecké združenia
Programy kín v Považskej Bystrici
Programy kín v Považskej BystriciMesto Považská Bystrica  
     O zábavu a kultúrne vyžitie v meste sa stará mestská organizácia PX CENTRUM. Tvorivosť detí a mládeže rozvíjajú: centrum voľného času (CVČ), dve základné a prvá súkromná umelecká škola.  Jedna z nich nesie meno bystrického rodáka, akademického maliara Imra Weinera Kráľa (1901-1978).
    Na realizácii kultúrnych podujatí sa podieľajú viaceré folklórne súbory (Považan, Mladosť, Ovenka, Bystričan), dychové hudby (Považanka, Strojár) a detské súbory MINI, TIP-TOP, Melódia, súbory súkromnej základnej umeleckej školy manželov Kardošovcov a mažoretky Mesta Považská Bystrica – Artemis.
     V jednotlivých prímestských častiach mesta pracujú: detský folklórny súbor Manínček v Považskej Teplej,ženská spevácka skupina a mužská spevácka skupina z Praznova, ženská spevácka skupina Teplanka v Považskej Teplej.  
     Mesto Považská Bystrica a PX CENTRUM v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami každoročne pripravujú podujatia väčšieho rázu ako sú Považskobystrický jarmok, folklórny festival detských súborov z celého Slovenska, Marikovské folklórne slávnosti, rôzne koncerty v rámci kultúrneho leta, Dni Európskeho kultúrneho dedičstva, Mikulášske a Silvestrovské podujatia.     Do činnosti už spomenutých kultúrnych organizácií patria aj rôzne výstavy, prednášky, divadlá, filmové predstavenia pre deti a mládež.  

 

Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka