Mesto Povazska Bystrica

Orgány Mesta Považská Bystrica
Mestský úrad Považská Bystrica
Mestská Polícia
Mestské organizácie
Základné dokumenty Mesta
Zákon o slobode informácií
Výbory mestských častí
Rada škôl
Považskobystrické novinky
Konzulat
MŠR
Možnosti investovania vo vzbraných lokalitách mesta


Družobné mesto
Rožnov pod Radhoštěm


Mesto Považská Bystrica  

Základné informácie


     Mesto Považská Bystrica je v rámci nového územnoprávneho členenia Slovenskej republiky od júla 1996 sídlom novoutvoreného okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji.
     V meste Považská Bystrica žije viac ako 43 000 obyvateľov, z toho približne 8 000 v mestských častiach. Tie vznikli pripojením sa pôvodne samostatných obcí Podmanín, Praznov, Zemiansky Kvášov, Považská Teplá, Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanová, Podvažie, Milochov, Horný a Dolný Moštenec k mestu Považská Bystrica. Obyvatelia užívajú viac ako 13 000 bytov, v meste je vybudovaných 80,6 km vodovodných sietí zásobujúcich vodou viac ako 38 000 obyvateľov, 68 km rozvodov plynu pre 12 000 obyvateľov, 42,6 km kanalizácii so 4 čistiarňami odpadových vôd, na ktoré je napojených 34 500 obyvateľov.
     Pre potreby obyvateľstva slúži viac ako 60 predajní nepotravinového tovaru, 6 obchodných domov a nákupných stredísk, 40 zariadení pohostinského typu, 6 hotelov s kapacitou viac ako 500 miest a 2 autokempingy.
     Považská Bystrica je sídlom mnohých orgánov štátnej správy, spoločenských organizácii, 7 bánk. V meste pôsobí viacero materských škôl, 10 záklaných škôl a osobitná internátna škola, 2 stredné odborné učilištia, gymnázium a 4 stredné odborné školy.
     Územie mesta o rozlohe 89,49 km2 sa rozprestiera v údolí Javorníkov, Strážovskej hornatiny a Bielych Karpát, cez ktoré preteká rieka Váh, čo vytvára krásnu prírodnú scenériu.
     Vývoj zamestnanosti a štruktúru hospodárstva v meste a okrese po roku 1989 výrazne ovplyvnila likvidácia špeciálnej výroby a poľnohospodárskych družstiev. Utlmenie výroby v Považských strojárňach, ktoré do roku 1989 predstavovali dominantu v oblasti hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho rozvoja mesta a jeho výstavby malo za následok obrazne povedané "prerušenie prívodu kyslíka pre organizmus, ktorý bol na neho roky odkázaný a zvyknutý".
   Zrútenie sa gigantu Považských strojárni podnietilo vznik najmä stredného a malého podnikateľského sektora, ktorý má prioritné postavenie v oblasti rozvoja mesta. Samotné Mesto Považská Bystrica, ktoré vďaka svojej hospodárskej politike a koncepčnému prítupu k rozvoju mesta vytvára podmienky pre rozvoj trhu, sekundárnej hospodárskej sféry (oblasť služieb, turistického ruchu a i.) a sociálnym programom znižuje dopad určitých ekonomických opatrení a sprievodnych javov hospodárskej politiky štátu u svojich občanov.
    Od 22. augusta 1999 má mesto Považská Bystrica družbu s malebným valašským mestom Rožnov pod Radhoštěm, ktoré je významným kultúrnym a najmä turistickým centrom ležiacim v srdci Beskýd a Vsetínskych vrchov.
   Zmluvu o vzájomnej spolupráci podpísali za mesto Považská Bystrica primátor Ing. Ľuboš Lackovič a za Rožnov pod Radhoštěm starosta JUDr. Jaroslav Kubín.
Demografická štruktúra mesta Považská Bystrica

                                
  Považská Bystrica         35 665

  Považská Teplá              1 412
  Milochov                           792
  Podmanín                           579
  Zemiansky Kvášov            236
  Horný Moštenec                591
  Dolný Moštenec                705
  Orlové                               653
  Považské Podhradie          838
  Šebešťanová                     578
  Praznov                             646
  Podvažie                           554
  Spolu:                           43 249  (stav - júl 2002)


Mestské symboly

pečať


                      zástava                                                                         erb
           

Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka