Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

   Mestskú políciu v Považskej Bystrici zriadilo mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 9/92 z 28. 2. 1992, ktoré bolo neskôr upravené ďalšími uzneseniami č. 26/94 z 24. 3. 1994, č. 107/94 z 20. 10.1994, č. 31/95 z 16. 3. 1995 a č. 49/95 z 18. 5. 1995. Jej kompetencie, právomoci a úlohy upravuje VZN o zriadení mestskej polície v Považskej Bystrici, príslušné zákony a vnútroorganizačné predpisy.  Svojou činnosťou neustále preukazuje opodstatnenosť existencie poriadkového útvaru mesta, ktorého výsledky neraz ocenili aj samotní obyvatelia mesta.

 


Mestská polícia Považská Bystrica
Komenského 110/6
017 01 Považská Bystrica
tel: 159, 4327682

Náčelník: Mgr. Jozef Vanečekznak mestskej polície        

              

 


rovnošata pracovníka
mestskej polície


    


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka