Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                

    Budova Mestského úradu v Považskej Bystrici, ktorá je aj sídlom primátora mesta, sa nachádza v priestoroch centrálnej mestskej zóny.

                      

Úradné hodiny:
   
 Pondelok        7:30 - 15:30
    Utorok           7:30 - 15:30 (nestránkový deň)
    Streda            7:30 - 15:30
    Štvrtok           7:30 - 15:30 (nestránkový deň)
    Piatok            7:30 - 15:30


Kontakt

Mesto Považská Bystica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica

IČO: 317667
Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica
Číslo účtu: 19627-372/0200
Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica

Kancelária pre styk s verejnosťou
spojovateľ: 042/4326041
                    042/4326042

 

Ing. Ľuboš Lackovič
primátor mesta
tel: 042/4325856
fax: 042/4326613
MUDr. Jozef Zedník
zástupca primátora mesta
tel: 042/4305210
Ing. Jozef Keruľ
zástupca primátora mesta
tel:
042/4305212
e-mail: zastupca@povazska-bystrica.sk
primator@povazska-bystrica.sk   Ing. Jozef Čekan
prednosta mestského úradu
tel:
042/4305209
e-mail: prednosta@povazska-bystrica.skOrganizačná štruktúra Mestského úradu Považská Bystrica

   - Odbor kancelária primátora, Ing. Alena Ondičová, tel: 4305222,
     e-mail:
kp@povazska-bystrica.sk
           
sekretariát primátora, tel: 4305200
           redakcia Považskobystrické novinky, tel: 4327613 
           e-mail:
pbn@povazska-bystrica.sk

Prednosta mestského úradu,  Ing. Jozef Čekan, tel: 4305209

  - Odbor organizačný a sociálnych služieb, Mgr. Milan Dubnička, tel: 4305213,
      e-mail:
oass@povazska-bystrica.sk
           
oddelenie organizačné, tel: 4305220
           oddelenie sociálnych služieb, tel: 4305218

   - Odbor rozvoja mesta, Ing. Stanislav Pekar, tel: 4305310,
      e-mail: rm@povazska-bystrica.sk
           oddelenie výstavby, ÚP a stavebného poriadku, tel: 4305313
           oddelenie ochrany a tvorby životného prostredia, tel: 4305306

  - Odbor rozpočtových a ekonomických činností, Ing. Jozef Šebák, tel: 4305316,
      e-mail:
raec@povazska-bystrica.sk
           oddelenie financovania, účtovníctva a rozborov, tel. 4305317
           oddelenie miestnych daní a poplatkov, tel. 4305126

  - Odbor správy a údržby majetku, Ing. Ján Melicherík, tel: 4305323,
      e-mail:
saum@povazska-bystrica.sk
          oddelenie prevádzky a údržby majetku, tel: 4305120
          oddelenie správy a evidencie majetku, 4305115

  Organizačná štruktúra je súčasťou organizačného poriadku schváleného uznesením MZ v Pov. Bystrici


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka