Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

ROK 2003

4. 11. - KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na október 2003 
4. 11.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na október 2003 
8. 10. -
AKTUALITY - septembrové zasadnutie MZ
6. 10. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na október 2003 
6. 10.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na október 2003 
  9. 9.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na september 2003 
  7. 9.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na september 2003 
  9. 8. -
AKTUALITY - júlové zasadnutie MZ
  9. 8. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na august 2003 
  8. 8.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na august 2003 
  7. 7.
 - 
AKTUALITY - Motel FIM - ponuka na predaj nehnuteľnosti
  5. 7. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na júl 2003 
  5. 7.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na júl 2003 
  9. 6.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na jún 2003 
  8. 6.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na jún 2003 
  2. 6. -
AKTUALITY - májové zasadnutie MZ
19. 5. -
REFERENDUM - výsledky hlasovania v referende v Považskej Bystrici
10. 5. -
REFERENDUM - zoznam okrskov a budov, informácie, nariadenia, predpisy...
10. 5. -
AKTUALITY - rozdelenie dotácií z výdavkovej časti rozpočtu mesta pre rok 2003
  7. 5. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na máj 2003 
  5. 5.
 - 
KALENDÁR - bohatý program kultúrnych podujatí na máj 2003 
  2. 4.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na apríl 2003 
  2. 4.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na apríl 2003 
28. 3. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - VZN o podmienkach držania psov
28. 3. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
28. 3. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - VZN o podmienkach poskytovania soc. služieb
           v Domove dôchodcov, Lánska 957/32
28. 3. -
AKTUALITY - marcové zasadnutie MZ
11. 3. -
REFERENDUM - určenie okrskov pre referendum o vstupe SR do EÚ v Pov. Bystrici.
  5. 3. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na marec 2003 
  5. 3.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na marec 2003 
20. 2.
 - 
AKTUALITY - februárové mimoriadne zasadnutie MZ
18. 2. - 
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - plán práce MZ na I. polrok 2003
17. 2.
 - 
MESTO / MŠR - mestská školská rada
17. 2. - 
MESTO / VMČ - výbory mestských častí
17. 2. - 
MESTO / RADY ŠKOL- poslanci MZ delegovaní do rád škôl
17. 2. - 
MESTO / ORGÁNY - nové zloženie orgánov mesta - mestská rada, komisie MZ ...
  3. 2.
 - 
AKTUALITY - januárové zasadnutie MZ
  3. 2.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na február 2003 
  3. 2.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na február 2003 
15. 1.
 - 
AKTUALITY - slávnostné zasadnutie MZ v Považskej Bystrici


ROK 2002

10. 12. - AKTUALITY - výsledky komunálnych volieb v Považskej Bystrici
30. 11.
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na december 2002
30. 11. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - nové VZN o školských obvodoch
30. 11. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - nové VZN o dani z nehnuteľností pre rok 2003 
30. 11.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na december 2002 
28. 11.
 - 
AKTUALITY - novembrové zasadnutie MZ 
31. 10.
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na november 2002
31. 10.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na november 2002 
24. 10.
-
VOĽBY 2002 - kandidáti pre voľbu poslancov MZ a primátora Mesta Považská Bystrica
24. 10. -
VOĽBY 2002 - zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Pov. Bystrici
 7. 10.
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na október 2002
 7. 10.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na október 2002 
 30. 9.
 - 
VOĽBY 2002 - voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie
 30. 9.
 - 
AKTUALITY - septembrové zasadnutie MZ 
 26. 9.
 - 
AKTUALITY - výsledky volieb do NR SR v Považskej Bystrici
   9. 9.
 - 
AKTUALITY - VII. Považskobystrický jarmok
   5. 9.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na september 2002
   5. 9.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na september 2002 
 12. 8.
 - 
VOĽBY 2002 - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie
   5. 8. - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na august 2002
   5. 8.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na august 2002 
 18. 7.
 - 
AKTUALITY - návrh zadania územného plánu mesta Považská Bystrica
 16. 7.
 - 
AKTUALITY - júlové zasadnutie MZ
   4. 7.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na júl 2002 
   4. 7.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na júl 2002
   4. 6. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na jún 2002 
   4. 6.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na jún 2002
 30. 5. - 
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - plán práce MZ na II. polrok 2002
 30. 5.
 - 
AKTUALITY - májové zasadnutie MZ
   2. 5. - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na máj 2002 
   2. 5.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na máj 2002
 12. 4. - 
AKTUALITY - Motel FIM - ponuka na predaj nehnuteľnosti
 10. 4.
 - 
AKTUALITY - marcové zasadnutie MZ
   5. 4.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na apríl 2002 
   5. 4.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na apríl 2002
 10. 3.
 - 
KULTÚRA / VLASTIVEDNÉ MÚZEUM - Vlastivedné múzeum v Pov. Bystrici - kaštiel Orlové 
   3. 3.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na marec 2002 
   3. 3.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na marec 2002
   6. 2.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na február 2002 
   5. 2.
 - 
AKTUALITY - Hotel Manín - ponuka na predaj nehnuteľnosti
   5. 2.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na február 2002
 31. 1. - 
AKTUALITY - januárové zasadnutie MZ
 21. 1. - 
AKTUALITY - priznanie k poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov ...
  4.  1. - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na január 2002
  4.  1.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na január 2002 
  2.  1.
 - 
AKTUALITY - nový Štatút mesta Považská Bystrica


ROK 2001

31. 12. - AKTUALITY - decembrové mimoriadne zasadnutie MZ
16. 12.
 - 
AKTUALITY - výsledky 2. kola volieb predsedu parlamentu Trenčianskeho VÚC v okrese Pov. Bystrica
15. 12. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - nové VZN o odpade
15. 12. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - nové VZN o miestnych poplatkoch
  3. 12.
 - 
AKTUALITY - výsledky volieb poslancov a presdedu parlamentu Trenčianskeho VÚC v okrese Pov. Bystrica
  2. 12.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na december 2001
  2. 12.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na december 2001 
  2. 12. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - nové VZN o dani z nehnuteľností pre rok 2002 
  2. 12. -
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - rozpočtové provizórium na obdobie 1Q roku 2002
20. 11.
 - 
AKTUALITY - novembrové zasadnutie MZ
31. 10. - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na november 2001
31. 10.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na november 2001 
  3. 10.
 - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na október 2001
  3. 10.
 - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na október 2001
  3. 10.
 - 
AKTUALITY - septembrové zasadnutie MZ
 20. 9.
  - 
AKTUALITY - VI. Považskobystrický jarmok
   2. 9.  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na september 2001
   2. 9.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na september 2001
 31. 8. -  
ŠPORT / FUTBAL - konečné tabuľky oblastných futbalových súťaží 2000/2001
 31. 8. -  
ŠPORT / FUTBAL - vyžrebovanie oblastných futbalových súťaží - jeseň 2001/2002
   1. 8.
  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na august 2001
   1. 8.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na august 2001
 30. 7.  - 
AKTUALITY - júlové zasadnutie MZ
   2. 7.  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na júl 2001
   1. 7.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na júl 2001
 27. 6.
 - 
AKTUALITY - doplnené VZN o miestnych poplatkoch
 27. 6.
  - 
AKTUALITY - doplnené VZN o systéme plateného parkovania
 27. 6.
  - 
AKTUALITY - nové VZN o parkovaní a státí na verejných komunikáciach
   2. 6.
  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na jún 2001
   2. 6.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na jún 2001
   2. 6.  - 
AKTUALITY - májové zasadnutie MZ
   1. 5.  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na máj 2001
   1. 5.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na máj 2001
 21. 4.  - 
AKTUALITY - nové VZN - Požiarny poriadok mesta Považská Bystrica
 12. 4.  - 
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - rozpočet Mesta Pov. Bystrica pre rok 2001
   1. 4.
  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na apríl 2001
   1. 4.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na apríl 2001
 23. 3.
  - 
AKTUALITY - marcové zasadnutie MZ
   4. 3.
  - 
AKTUALITY - mimoriadne zasadnutie MZ, stanovisko Mesta P. Bystrica k Správe o hodnotení vplyvov ...
   4. 3.
  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na marec 2001
   4. 3.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na marec 2001
 21. 2.  -
AKTUALITY - verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na živ. prostredie - výstavba diaľnice v PB
 31. 1.
  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na február 2001
 31. 1.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na február 2001
 14. 1.  - 
MESTO / PBN - cenník inzercie v Považskobystrických novinkách pre rok 2001
  8.  1.  -
AKTUALITY - januárové zasadnutie MR a MZ, výstava REGIONTOUR
  8.  1. -
 
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - VZN o dani z nehnuteľností pre rok 2001
  8.  1.
  - 
MESTO / MSU / ZÁKLADNÉ DOKUMENTY - vnútroorganizačné normy, VZN, uznesenia MZ, ....
  8.  1.
  - 
MESTO / ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ - informácie súvisiace so vstupom platnosti zákona
              č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
  1.  1.  - 
KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na január 2001
  1.  1.
  - 
KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na január 2001


ROK 2000

25. 12.  - KALENDÁR - SILVESTER 2000 - program
 6.  12. -  
ŠPORT / FUTBAL - konečné výsledky jesennej časti oblastných futbalových súťaží
30. 11.
  - KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na december
30. 11.  - KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na december
15. 11.  -
AKTUALITY - výsledky hlasovania v referende v Považskej Bystrici
  8. 11.  -
MESTO / KONZULÁT... - otvorenie konzulátu Valašského kráľovstva na Slovensku
  1. 11.
  - KALENDÁR - program kultúrnych podujatí na november
  1. 11.  - KULTÚRA / KINÁ - program kina MIER na november
30. 10.  - AKTUALITY - referendum, zoznam okrskov, informácie
, ...


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka