Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                     

Primátor mesta

       Ing. Ľuboš Lackovič

    Má 45 rokov, je ženatý a má dve deti. Funkciu primátora mesta vykonáva už druhé volebné obdobie (od roku 1994). Absolvoval SVŠT - stavebnú fakultu v Bratislave a postgraduálne štúdium pri Ústave súdneho inžinierstva v Žiline. K jeho záľubám patrí šport, kultúra, výtvarné umenie. Funkcii primátora mesta predchádzala funkcia prednostu Obvodného úradu v Považskej Bystrici. Je predsedom Asociácie primátorov a starostov Slovenska.


Mestské zastupiteľstvo
 

1. Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky
Vladimír Svítek, Ing.
Vladimír Bačík, Ing.
2. Stred
Jozef Zedník, MUDr.
Ľudmila Kudlová, MUDr.
3. Rozkvet
Marta Kavecká, MUDr.
Ľuba Jurčíková, MUDr.
Jozef Keruľ, Ing.
Igor Novohradský, Mgr.
Jana Varhaníková
František Matušík
4. Lány
Amália Ondičová
Ladislav Švejda, MUDr., CSc.
Ľudmila Ješková
5. SNP, Podmanín
Jozef Kostelanský
Vladimír Mihálik
6. Hliny, Zemiansky Kvášov, Praznov
Mária Gardianová
Anton Gardian
Pavol Jurčík, Ing.
7. Zakvášov
Jozef Buček
8. Milochov, Orlové
Dušan Hošták
9. Podvažie, Šebešťanová, Považské Podhradie
Marián Papšo, Ing.
10. Horný Moštenec, Dolný Moštenec
Ján Bednár
11. Považská Teplá
Ján Slaninka


Mestská rada
 

Ing. Pavol Jurčík
Ing. Jozef Keruľ
František Matušík
Amália Ondičová
Ing. Marián Papšo
MUDr. Ladislav Švejda, CSc.
MUDr. Jozef Zedník.


Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia pre financovanie
a hospodárenie

Poslanci:
MUDr. Jozef Zedník - predseda
Ing. Vladimír Bačík
Dušan Hošták
Amália Ondičová
Ján Slaninka
Jana Varhaníková

Občania:
Ing. Jozef Jurčík - podnikateľ
Ing. Ján Melicherík - ved. odboru SaÚM MsÚ
Ing. Jozef Šebák - ved. odboru RaEČ MsÚ
Ing. Anton Kašjak - riaditeľ
Ing. Miroslav Stacho - gen. riaditeľ

Tajomník komisie:
Mária Bušovská


Komisia sociálna

Poslanci:

MUDr. Ladislav Švejda, CSc. - predseda
Mária Gardianová
MUDr. Ľuba Jurčíková
MUDr. Ľudmila Kudlová
Vladimír Mihálik
Ing. Vladimír Svítek

Občania:
Mgr. Jana Dudoňová - ved. oddelenia DSP OÚ      
Mgr. Arpád Maďar - predseda OR SZZP P. B.
Helena Pongrácová - dôchodkyňa
MUDr. Ján Slyško - lekár
JUDr. Dana Poláková - ved. oddelenia SS MsÚ

Tajomník komisie:
Anna Šťastná

Komisia pre životné prostredie,
výstavbu a dopravu

Poslanci:
Ing. Marián Papšo - predseda
Jozef Buček
Ing. Jozef Keruľ
Jozef Kostelanský
František Matušík
Mgr. Igor Novohradský

Občania:
Ing. arch. Ladislav Balušík - projektant
Ing. Magda Špiaková - projektant
Ing. Dušan Kolek - podnikateľ
Ing. Miloš Konečný - manažér
Ing. Stanislav Pekar - ved. odboru RM MsÚ

Tajomník komisie:
Jana Lingešová


Komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport

Poslanci:
Ing. Pavol Jurčík - predseda
Ján Bednár
Anton Gardian
Ľudmila Ješková
MUDr. Marta Kavecká


Občania:
Mgr. Milan Dubnička - ved. odboru OaSS MsÚ
PhDr. Peter Ďurný - podnikateľ
Mária Kulišíková - ekonómka
Alena Panáková - riaditeľka
Mgr. Lenka Pažitná - učiteľka
Mgr. Štefan Pohanka - tajomník fakulty

Tajomník komisie:
Júlia Laššová


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka