Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 
Považskobystrické novinky
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica
Tel. : 042/4327613
          0905469075 (šport)
Fax : 042/4326613
E-mail: pbn@povazska-bystrica.sk

    Prvé číslo Považskobystrických noviniek - týždenníka pre mesto a okolie, vyšlo v januári 1997 v náklade 3500 výtlačkov. Po vyše troch rokoch existencie si získali obľubu medzi obyvateľmi okresu Považská Bystrica i okolia. Svedčí o tom i fakt, že dnes Považskobystrické novinky (formát A4) vychádzajú v náklade 8500 výtlačkov a sú najčítanejším regionálnym periodikom v okrese Považská Bystrica.
    Na šestnástich stranách nájdu čitatelia aktuálne informácie z kultúrneho, športového a spoločenského diania v meste i okolí. Neoddeliteľnou súčasťou Považskobystrických noviniek je spoločenská kronika, televízny program a bohatá občianska inzercia, ktorá je bezplatná. Okrem už spomínaného nájdu čitatelia v novinkách aktuálne informácie z rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva, dozvedia sa o činnosti Mesta Považská Bystrica a mestom riadených organizácií. Veľkej obľube sa tešia aktuálne informácie o činnosti mestskej i štátnej polície, požiarnikov, záchranky a podobne. Považskobystrické novinky sú oficiálnym spravodajom Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici a každoročne mediálnym partnerom množstva športových, kultúrnych a spoločenských udalostí.
    O obsahovú stránku Považskobystrických noviniek sa starajú štyria kmeňoví redaktori a sieť dopisovateľov. Šéfredaktorkou je Ing. Eva Šporíková, redaktormi sú Alena Javorská, Mgr. Naďa Jakúbková a Ing. Milan Podmaník. Považskobystrické novinky vychádzajú vždy v utorok a čitatelia si ich môžu kúpiť za tri koruny.     Redakčná uzávierka je vždy v piatok, inzercia má uzávierku vo štvrtok do 12. hodiny a šport v pondelok do 11. hodiny.
    Redakcia má sídlo v budove Mestského úradu v Považskej Bystrici na 1. poschodí - čísla dverí 215, 216.


Cenník inzercie (platný od 10. 1. 2001)

Riadková inzercia
1.) Občianska inzercia.....................................................10 Sk
   Jeden riadok na predpísanom tlačive má maximálne 30 znakov. Jeden riadok na tlačive sa rovná približne jednému riadku v novinách. Počet riadkov na tlačive nemusí byť totožný s počtom riadkov v novinách.

Občianska inzercia sa prijíma v kancelárii pre styk s verejnosťou na prízemí MsÚ denne od 7. 30 do 15. 30 hod.

2.) Podnikateľská inzercia................................................25 Sk
   Jeden riadok na predpísanom tlačive má maximálne 30 znakov
inzerát v rámiku ............................................................. + 30 Sk

Podnikateľská riadková inzercia sa prijíma v kancelárii pre styk s verejnosťou na prízemí MsÚ denne od 7. 30 do 15. 30 hod..

3.) Blahoželania, spomienky, smútočné oznámenia .........30 Sk (bez fotografie)
fotografia ......................................................................+ 20 Sk
veršík ...........................................................................+ 10 Sk

Blahoželania, spomienky, smútočné oznámenia sa prijímajú v redakcii PBn v budove MsÚ na č. dv. 215 denne od 7. 30 do 15. 30 hod..

Plošná inzercia
1 cm2 .....................................................................18 Sk
celá strana.......................................................... 9000 Sk

Plošná inzercia sa prijíma v redakcii PBn v budove MsÚ na č. dv. 215 denne od 7. 30 do 15. 30 hod.

Príplatky
doplnková farba (červená)......................................... + 50 %
umiestnenie reklamy na 1. strane (max. 1/4 strany)..... + 100%
umiestnenie reklamy na redakčnej strane.....................+ 30%
umiestnenie reklamy na poslednej strane..................... + 50%

Zľavy
pri päťnásobnom uverejnení ....................................10 % z ceny reklamy
pri desať a viacnásobnom uverejnení .......................15 % z ceny reklamy

Storno poplatky
za stornovanie reklamy 3 dni pred uzávierkou ................50% z ceny reklamy
za stornovanie reklamy v deň uzávierky ........................100% z ceny reklamy

Sadzobný obrazec ................190 x 265 mm
šírka stĺpcov .........................1 stĺpec 45 mm
.............................................2 stĺpce 94 mm
.............................................3 stĺpce 142 mm
.............................................4 stĺpce 190 mm

Uzávierka inzercie vo štrvrtok do 12.00 hod.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka