Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 
PX CENTRUM
Centrum 16/12
017 01   Považská Bystrica


Riaditeľ: Elena Panáková
tel:
4328179
IČO:
31118127

     PX Centrum je výsledkom realizácie projektu transformácie kultúrno-spoločenskej sféry, o ktorej sa začalo hovoriť už v čase spracovávania nového sociálneho programu mesta po komunálnych voľbách v roku 1994.
     Príčinou boli zvyšujúce sa nároky predstaviteľov mesta na kvalitu a úroveň poskytovaných služieb v tejto sfére reagujúc na neustále rastúce potreby a požiadavky občanov.
     V júli 1997 vznikla príspevková organizácia mesta PX CENTRUM, ktorej predmetom činnosti je zabezpečovanie aktivít spojených s kultúrno-spoločenským životom mesta, ďalej so zámermi využívať všetky dostupné metódy a prostriedky k priblíženiu sa k občanovi a k skvalitneniu vzťahov medzi ním a mestom, k zlepšeniu informovanosti občana o aktivitách mesta a vytvárania jeho pozitívneho vzťahu k mestu i Slovenskej republike.

   Súčasťou PX CENTRA sa v januári 1998 stala Turistická informačná kancelária.


Kultúrne podujatia pravidelne organizované PX CENTROM

JANUÁR - Novoročný koncert ku vzniku SR, KINO MIER
FEBRUÁR - Novoročný karneval pre mesto, KINO MIER
- Deň svätého Valentína, KINO MIER
- Folklórny ples, Dom kultúry
MAREC - Veľký detský karneval, Dom kultúry
- Fašiangy v meste, Centrálna mestská zóna
APRÍL - Oslobodenie mesta - kladenie vencov, 29. 4. Pamätník SNP
- Vitaj jar - folklórne pásmo, KINO MIER
- Maľovaná krása - výstava kraslíc, KINO MIER
- Súťaž "O veľkonočné prekvapenie", Turistická informačná kancelária
- Máj, máj, máj zelený - stavanie mája, 30. 4. Centrálna mestská zóna
MÁJ - Program pri príležitosti 1. mája, 1. 5. Kaštieľ Orlové
- Deň matiek, KINO MIER
- Hraj kapela, hraj ..., Centrálna mestská zóna
- Veľký detský juniáles, Kaštieľ Orlové
JÚN - Otvorenie kultúrneho leta, Centrálna mestská zóna
- Deň otcov, Manínska tiesňava
JÚL - Disco na kúpalisku - otvorenie leta, Kúpalisko MŠK
- Rocková Bystrica, Amfiteáter
- Slávnosti piva, Amfiteáter
- Kultúrne leto, Centrálna mestská zóna
- Sviatok Cyrila a Metoda, KINO MIER
AUGUST - Koncerty kultúrneho leta, Centrálna mestská zóna
- Disco na kúpalisku - koniec leta, kúpalisko MŠK
- Country-folkovo-trampské slávnosti, Amfiteáter
SEPTEMBER - Považskobystrický jarmok, Centrálna mestská zóna
- Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Kaštieľ Orlové
OKTÓBER - Svetový deň vegetariánstva, KINO MIER
- Mesiac úcty k starším, KINO MIER
NOVEMBER - Kurz racionálneho stravovania, KINO MIER
- Výstava umeleckých prác, KINO MIER
DECEMBER - Mikuláš, Športová hala SNP
- Mikulášske besiedky pre MŠ a ZŠ, PX CENTRUM SNP
- Čaro vianoc - programy k sviatkom, KINO MIER
- Deň vianočný, deň radostný - folklórne pásmo, KINO MIER
- Súťaž "O najkrajšieho mikuláša", Turistická informačná kancelária

Organizačná štruktúra PX CENTRA

Riaditeľ  Elena Panáková, tel: 4328179
Oddelenie spoločenských aktivít, tel: 4326325
     - úsek prípravy a realizácie spoločenských aktivít
     - úsek histórie a tradícií
     - úsek grafiky
Oddelenie Mestské folklórne štúdio, tel: 4320815
Oddelenie ekonomické
, tel 4328127
     -
úsek správy majetku a služieb
     -
úsek finančný
Oddelenie Turistická informačná kancelária
, tel: 16186
Kino MIER
, tel: 4326057


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka