Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

 49/2003

ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

zo 17.februára 2003

o vyhlásení referenda

Čl.I

    Podľa čl.95 ods.1 a čl.102 ods.1 písm.n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb.o spôsobe vykonania referenda na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 21.januára 2003 č.164 vyhlasujem

referendum,

    v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázke:

“Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?”.

Čl.II

    Referendum o otázke uvedenej v čl.I tohto rozhodnutia sa vykoná v piatok 16.mája 2003 a v sobotu 17.mája 2003.

Čl.III

    (1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej re- publiky,okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria 1 ) do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

    (2) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referen- dum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 35 dní, 2 ) prvé zasadanie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 35 dní 3 ) a zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 35 dní 4 ) od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster v.r.


1 )§ 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č..564/1992 Zb.o spôsobe vykonania referenda.
2
)§ 12 ods..5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb.
3
)§ 13 ods..6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb.
4
)§ 14 ods..4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.564/1992 Zb.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka