Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

     V roku 1998 vzniklo pri PX CENTRE v Považskej Bystrici Mestské folklórne štúdio (MFŠ). Jeho činnosť je zameraná na výchovu mladej generácie k uchovávaniu ľudových tradícií našich predkov. Pri MFŠ pracujú tri kolektívy:
- Folklórny súbor Považan (FS Považan),
- Mládežnícky folklórny súbor Ovenka (MFŠ Ovenka) a
- Detský folklórny súbor Mladosť (DFS Mladosť).

     Pre všetky kolektívy MFŠ je umeleckou vedúcou Anna Galková, vedúcimi ľudových hudieb sú Juraj Caránek a Miroslav Stavěl, hlasovým pedagógom je Mgr. Iveta Ščasníková.

FS Považan
vznikol v roku 1954 pri Považských strojárňach. Hlavným cieľom je výskum piesní, tancov a hudby Slovenska ich scénické spracovanie nie len z nášho regiónu, ale i z ďaľších oblastí. Je reprezentantom nášho mesta na súťažiach, vystúpeniach pre verejnosť a festivaloch doma aj v zahraničí. Účinkoval v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Belgicku, Francúzku, Švajčiarsku, Fínsku, Cypre, Alžírsku a Amerike.MFS Ovenka

je prípravkou pre FS Považan a tiež účinkuje na vystúpeniach pre verejnosť. V tomto kolektíve pracuje stredoškolská mládež.

DFS Mladosť

má vo svojom kolektíve 50 detí. V roku 2000 oslávi 25 rokov od svojho založenia. Činnosť je zameraná na vyhľadávanie piesní, hier a tancov vhodných pre deti, ktoré sú scénicky spracované v choreografiách, programoch ľudovej hudby a piesňach. Zúčastňuje sa pravidelne súťaží a festivalov. Obľúbené na Základných školách v meste aj v okolí sú výchovné koncerty. V roku 1999 bol dobre hodnotený v celoslovenskej súťaži. Reprezentoval v Rakúsku, Ukrajine, Poľsku, Švajčiarsku, Nemecku a Francúzku. Patrí medzi najlepšie kolektívy na Slovensku.


Ďaľsie umelecké súbory

Artemis 
Dychová hudba - POVAŽANKA

Ľudová hudba POVAŽAN


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka