Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - kaštieľ Orlové


Informácie:

tel./fax: 042 - 432 37 24
tel.: 042 - 432 66 10 (nahlásenie exkurzií)
e-mail:
muzeumpb@nextra.sk

Návštevné hodiny: denne okrem pondelka

letná sezóna       (od 1. apríla do 30. septembra)
                            utorok - piatok      od 08:00 do 16:00 hod.
                            sobota - nedeľa    od 09:00 do 17:00 hod.

zimná sezóna (od 1. októbra do 31. marca)
                            utorok - piatok     od 08:00 do 16:00 hod.
                            sobota - nedeľa   od 09:00 do 16:00 hod.

Prehliadky sa konajú každú celú hodinu.

Vstupné:

deti do 6 rokov: zdarma
deti od 6 do 18 rokov, vojaci: 20,- Sk
dospelí: 40,- Sk
zookútik (jednotné vstupné): 5,- Sk
fotografovanie v expozíciách: 50,- Sk
videoprojekcia v expozíciách: 100,- Sk

Pri školských výpravách platí pedagogický dozor polovicu vstupného pre dospelých.


   Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sídli v kaštieli Orlové, ktorý sa nachádza sa miernom svahu miestnej časti Považskej Bystrici - Orlové (približne 3 km od centra mesta). Kaštieľ, ako mohutná štvorkrídlová poschodová budova, bol postavený v renesančnom slohu v roku 1612. V prvej tretine 18. storočia sa však uskutočnila jeho rozsiahla prestavba, ktorá dala budove súčasný barokový vzhľad.

   Pôvodnými majiteľmi kaštieľa boli Balassovci, známy uhorský šľachtický rod. Medzi ďalšími majiteľmi boli napr. cisársky úradník z Viedne knieža Hohenlohe - Majlát, český husľový virtuóz Ján Kubelík a ďalší.

   Po komplexnej obnove celého objektu je od roku 1984 kaštieľ sprístupnený širokej verejnosti. V tomto roku vzniklo aj Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, jedno z najmladších na Slovensku.

   Verejnosti boli sprístupnené expozície archeológie, národopisu a prírodovedy. Expozícia archeológie dokumentuje vývoj osídlenia okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava od praveku až po slovanské osídlenie. Národopisná expozícia dokumentuje tradičné spôsoby získavania a prípravy pôdy na sejbu, zber, spracovanie a uskladnenie úrody, mliečnu produkciu a salašníctvo, reprezentatívny výber ľudového odevu, tradičné doplnkové zamestnania a život v domácom prostredí. Prírodovedná expozícia dokumentuje súčasný stav prírodných hodnôt okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava, ako aj stručný pohľad na prírodovedný výskum v minulosti.

   Súčasťou expozícií je aj kaplnka sv. Jana Nepomuckého s obnoveným neskorobarokovým interiérom, v ktorej sa konajú pravidelné bohoslužby.

   Na poschodí kaštieľa sú reprezentačné salóny s prekrásnou barokovou stropnou štukovou výzdobou a dobovým mobiliárom.

   Kaštieľ je obklopený prírodným parkom s lipovou alejou, platanmi a 120 druhmi stromov a krov. Tu sa nachádza aj ZOO kútik, v ktorom našli svoj domov emu, lama, capko kamerunský, srnka, osly, pávy a holuby.

   Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici - kaštieľ Orlové poskytuje príležitostný prenájom reprezentačných priestorov pre poriadanie spoločenských podujatí, obchodných rokovaní, recepcií, pracovných obedov, prezentácií, rodinných slávností (svadobné hostiny, oslavy výročí) i príležitostné fotografovanie. Pri týchto podujatiach je možné ubytovanie hostí priamo v objekte pre 12 osôb. Ku každému záujemcovi o prenájom sa pristupuje individuálne.


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka