Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

- Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
-
Zoznam volebných obvodov a počet poslancov v nich v Považskej Bystrici
-
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Považskej Bystrici
-
Do ktorého okrsku patrím ?
-
Zákon SNR č. 364/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
-
VZN o zásadách uskutočňovania volebnej agitácie na území mesta Považská Bystrica.
- Zoznam kandidátov pre voľbu poslancov MZ a primátora Mesta Považská Bystrica.
-
Vyhlásenie výsledkov volieb miestnou volebnou komisiou
-
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Považskej Bystrici


Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich

    Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a so Štatútom mesta Považská Bystrica, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 54/2001 z 22. 11. 2001 určuje volebné obvody a počet poslancov v nich pre komunálne voľby konané 6. a 7. 12. 2002 v Považskej Bystrici nasledovne:

Volebný obvod č.

Názov volebného obvodu

Počet poslancov

1.

Strojárenská štvrť, Jelšové, Hliníky

2

2.

Stred

2

3.

Rozkvet

6

4.

Lány

3

5.

SNP, Podmanín

2

6.

Hliny, Zem. Kvášov, Praznov

3

7.

Zakvášov

1

8.

Orlové, Milochov

1

9.

Podvažie, Šebešťanová, P. Podhradie

1

10.

Horný Moštenec, Dolný Moštenec

1

11.

Považská Teplá

1


V Považskej Bystrici 26. 9. 2002


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka