Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

- Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
-
Zoznam volebných obvodov a počet poslancov v nich v Považskej Bystrici
-
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Považskej Bystrici
-
Do ktorého okrsku patrím ?
-
Zákon SNR č. 364/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
-
VZN o zásadách uskutočňovania volebnej agitácie na území mesta Považská Bystrica.
- Zoznam kandidátov pre voľbu poslancov MZ a primátora Mesta Považská Bystrica.
-
Vyhlásenie výsledkov volieb miestnou volebnou komisiou
-
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Považskej Bystrici


KANDIDÁTI PRE VOĽBU PRIMÁTORA MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA

Ing. Ľuboš Lackovič, 45 r., primátor mesta (HZDS)
Ing. Pavel Smatana, 51 r., ekonóm (ANO, DS, KDH, OKS, SDKÚ, SMER, SOP, SZS)
Ing. Stanislav Haviar, 49 r., manažér (NEKA)

KANDIDÁTI PRE VOĽBU POSLANCOV MZ MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA

  Volebný obv. č.1 Volebný obv. č.2 Volebný obv. č.3 Volebný obv. č.4 Volebný obv. č.5
HZDS Kulišíková Mária
57r., ekonómka
Svítek Vladimír, Ing.
60r., manažér
Zedník Jozef, MUDr.
61r., zást. primátora
Kudlová Ľudmila, MUDr.
61r., primárka
Keruľ Jozef, Ing.
43r., riad. učilišťa
Varhaníková Jana
36r., ekonómka
Pažitná Lenka, Mgr.
36r., učiteľka
Pohanka Štefan, Mgr.
51r., tajomník fakulty
Jurčíková Ľuba, MUDr.
47r., lekár
Kňažko Marián, Ing.
38r., novinár
Ondičová Amália
52r., dipl. zdr. sestra
Špiak Ján, Ing.
54r., gen. riaditeľ
Ješková Ľudmila
64r., učiteľka
Slyško Ján, MUDr.
52r., lekár
Kostelanský Jozef
44r., podnikateľ
SDKU, SMER,

ANO, KDH,

SZS, OKS,

DS, SOP

Kubovič Ľubomír, Ing.
47r., technik
Kaniak Igor, Ing.
39r., ekonóm
Ševčík Jaroslav, Ing.
42r., lesný inžinier
Adame Miroslav, MUDr.
54r., lekár
Ignácik Milan, Ing.
46r., THP
Kavecká Marta, MUDr.
43r., lekár
Novohradský Igor, Mgr.
48r., učiteľ
Matušík František
44r., el. mechanik
Tokár Dušan
62r., dôchodca
Grznár Július
57r., lekár
Hosmaj Jozef, Ing.
59r., ekonóm
Ješík Milan, Ing.
60r., stavebný inžinier
Mejsnár Václav, Ing.
56r., technik
Strašíková Oľga
49r., ekológ
KSS, SDĽ,

SDA, HZD,

SDSS

Bačík Vladimír, Ing.
54r., technik
Rapant Miroslav, Ing.
45r., súkr. podnikateľ
Dunaj Jaroslav, Ing.
59r., dôchodca
Hanulíková Ľubica, Mgr.
46r., stredošk. učiteľka
Pekár Juraj, Ing.
46r., technik
Jágrik Vladimír
55r., vojak vo výsl.
Strempek Igor, Ing.
43r., stavebný technik
Švejda Ladislav, MUDr.
55r., lekár
Šuga Dušan, Ing.
57r., súkr. podnikateľ
Lečko Branislav, JUDr.
31r., právnik
SNS   Gašík Miroslav, Ing.
61r., dôchodca
Kajaba Milan
52r., robotník
Zábojník Jozef, Ing.
36r., výkonný riaditeľ
Gardoň Pavol
36r., majster
Lovíšek Pavol
37r., vedúci výroby
Lovíšek Juraj
40r., vedúci ČOV
Janík Peter
35r., robotník
Lančin Stanislav
44r., maliar natierač
Fridrich Peter
51r., inv. dôchodca
Doskoč Mikuláš
46r., strojár
Fortuníková Božena
46r., živnostník
ZRS          
NEKA     Péli Mracel, Mgr.
36r., právnik
  Mihálik Vladimír
43r., technik


  Volebný obv. č.6 Volebný obv. č.7 Volebný obv. č.8 Volebný obv. č.9 Volebný obv. č.10
HZDS Jurčík Pavol, Ing.
45r., tajomník. ObÚ SZTK
Gardianová Mária
49r., zdravotná sestra
Gardian Anton
52r., živnostník
Buček Jozef
52r., majster plyn. stred.
Hošták Dušan
53r., podnikateľ
Papšo Marián, Ing.
49r., podnikateľ
Bednár Ján
44r., živnostník
SDKU, SMER,

ANO, KDH,

SZS, OKS,

DS, SOP

Petrík Pavel, Ing.
48r., lesný inžinier
Tomanová Jarmila
37r., technička
Jurík Vladimír, Mgr.
51r., učiteľ
Karásek Vladimír, MUDr.
49r., lekár
Belás Jaroslav, Ing.
42r., ekonóm
Čelko Jozef
62r., dôchodca
Krasňanská Irena
51r., učitteľ
KSS, SDĽ,

SDA, HZD,

SDSS

Suchánek Miroslav, Ing.
50r., súkr. podnikateľ
Kvaššay Pavol, PhDr.
63r., dôchodca
  Ondruš Emil, Ing.
64r., dôchodca
Šištíková Daniela, Ing.
23r., obch. referent
 
SNS   Fecko Jaroslav, Ing.
48r., stav. inžinier
Valjentová Vlasta, Ing.
25r., technológ
   
ZRS     Mihálik Miloš
27r., robotník
   
NEKA          


  Volebný obv. č.11
HZDS Slaninka Ján
58r., zást. riaditeľa
SDKU, SMER,

ANO, KDH,

SZS, OKS,

DS, SOP

Smatana Jozef
39r., ekonóm
KSS, SDĽ,

SDA, HZD,

SDSS

Sklenář Milan, Ing.      
50r., súkr. podnikateľ
SNS Uriča Vladimír
42r., živnostník
ZRS  
NEKA  

Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka