Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

- Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
-
Zoznam volebných obvodov a počet poslancov v nich v Považskej Bystrici
-
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností v Považskej Bystrici
-
Do ktorého okrsku patrím ?
-
Zákon SNR č. 364/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
-
VZN o zásadách uskutočňovania volebnej agitácie na území mesta Považská Bystrica.
- Zoznam kandidátov pre voľbu poslancov MZ a primátora Mesta Považská Bystrica.
-
Vyhlásenie výsledkov volieb miestnou volebnou komisiou
-
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Považskej Bystrici


Určenie volebných okrskov a volebných miestností

V súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určujem volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 6. a 7. 12. 2002 v Považskej Bystrici nasledovne:

Číslo obvodu

Číslo okrsku

Názov okrsku

Miesto volebnej miestnosti

1

1

Strojárenská štvrť I. Klub dôchodcov, ul. Mládežnícka

2

Strojárenská štvrť II. Dom kultúry - výstavná miestnosť

3

Jelšové - Hliníky I. Budova býv. OV NF - zasadačka č.111

4

Jelšové - Hliníky II. ŤAPKA - Jelšové

2

5

STRED I. IV. ZŠ pri kostole

6

STRED II. Základná umelecká škola, ul. M.R. Štefánika

7

STRED III. IV. ZŠ pri kostole

3

8

ROZKVET I. VIII. ZŠ sídlisko Rozkvet

9

ROZKVET II. VIII. ZŠ sídlisko Rozkvet

10

ROZKVET III. VMČ Rozkvet, dom č. 2049/98

11

ROZKVET IV. V. ZŠ, ul. Partizánska

12

ROZKVET V. V. ZŠ, ul. Partizánska

4

13

LÁNY I. I. ZŠ pri nemocnici

14

LÁNY II. Centrum voľného času - zasadačka prízemie

15

LÁNY III. Centrum voľného času - zasadačka 1. poschodie

16

LÁNY IV. Kino Mier - výstavná sieň

17

LÁNY V. Kino Mier - predajňa Hrebenda

5

18

SNP I. PX CENTRUM SNP - budova býv. MsKS

19

SNP II. VI. ZŠ sídlisko SNP

20

SNP III. VI. ZŠ sídlisko SNP

21

Podmanín Dom kultúry

6

22

HLINY I. PX CENTRUM SNP - budova býv. MsKS

23

HLINY II. VII. ZŠ sídlisko Hliny

24

HLINY III. VII. ZŠ sídlisko Hliny

25

Zemiansky Kvášov Dom kultúry

26

Praznov Dom kultúry

7

27

Zakvášov Domov sociálnych služieb Zakvášov

8

28

Milochov Základná škola

29

Orlové Kaštieľ Orlové - prízemie

9

30

Považské Podhradie Dom kultúry

31

Šebešťanová Dom kultúry

32

Podvažie Dom kultúry

10

33

Horný Moštenec Dom kultúry

34

Dolný Moštenec Dom kultúry

11

35

Považská Teplá Dom kultúry

Ing. Ľuboš Lackovič, v. r.
primátor mesta


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka