Mesto Povazska Bystrica Mesto Považská Bystrica  
                 

Vnútroorganizačné normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Uznesenia mestského zastupiteľstva (od 1. 1. 2001)
Rozpočet mesta
Základné právne normy
Plán práce Mestského zastupiteľstva v Pov. Bystrici


Rozpočet mesta

     Rozpočtové provizórium na obdobie 1Q roku 2001.

Výdavky
Príjmy
Dôvodová správa k návrhu rozpočtového provizória Mesta Považská Bystrica na I. štvrťrok 2001


     Rozpočet Mesta Považská Bystrica pre rok 2001, schválený na marcovom zasadnutí MZ.

Výdavky
Príjmy


     Rozpočtové provizórium na obdobie 1Q roku 2002.

Bežné
výdavky
Bežné
príjmy
Kapitálové
výdavky
Kapitálové
príjmy


Mesto | História | Kultúra | Turistika | Šport | Mapa | Fotoalbum | Kalendár | Aktuality
Úvodna stránka